Monthly Archives:

Temmuz 2015


Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler

Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler

Turizm endüstrisinin kendine özgü karmaşıklığı, onu diğer endüstrilerden ayırmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları şöyle sıralanabilir;