Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler


Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler

Turizm endüstrisinin kendine özgü karmaşıklığı, onu diğer endüstrilerden ayırmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları şöyle sıralanabilir;

Turizm endüstrisi büyük ölçüde insan gücüne dayanır. Özellikle yeme-içme işletmelerinde hizmeti üreten ve sunan temel unsur insandır. Bu özelliği nedeniyle turizm işletmelerinde üretim ve pazarlama etkinliklerinde otomasyona belirli düzeyde geçilebilmektedir. Örneğin, bir akşam yemeği, çeşitli araçlar yardımıyla hazırlanarak insan gücü ile servis edilmek zorundadır.
Ø Bu endüstri dalında faaliyet gösteren tüm işletmeler turizm hizmetlerinin niteliği gereği birbirleriyle uyumlu olma, yakın bir işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma içinde bulunma zorunluluğu duyar. Bir bölgedeki otelin kötü hizmet sunması, diğer işletmeleri de olumsuz yönde etkileyecektir.
Ø Turizm pazarında yer alan turistik tüketicilerin zevk, moda ve alışkanlıklarının kısa sürelerde değişmesi turizm işletmelerinin sahip oldukları varlıkları ekonomik ömürleri dolmadan yenileri ile değiştirmek zorunda bırakmaktadır.
Ø Bu endüstride üretilen, genellikle hizmettir. Hizmetin üretimi, satışı ve müşterinin tatmini açısından soyut bir özellik gösterir. Bir konaklama işletmesinin hizmetlerinden yararlanan bir kişinin tatmini soyuttur.
Ø Üretilen hizmetin üretim ve satış zamanı aynıdır. Diğer bir anlamla, hizmetin üretimi ile tüketimi eş zamanlıdır. Aynı şekilde turistik ürünün üretildiği yerde tüketilmesi zorunluluğu vardır. Turistik ürünün bir başka yere nakledilmesi veya bir başka yerde tüketime sunulması mümkün değildir.
Ø Hizmetin diğer günlerde kullanımı amacıyla stoklanması söz konusu değildir. Örneğin, uçak koltuğunun belli bir uçuş saati için stoklanması mümkün olmadığı gibi otel yatağının bir gece boş kalması o işletme için bir kayıptır.
Ø Turizm endüstrisi yılın 365 günü ve günün 24 saati hizmet veren bir özellik gösterir.
Ø Turizm endüstrisinde özellikle konaklama işletmelerinin kuruluşu sırasında büyük sermayeye gereksinme duyulur. Çünkü konaklama işletmeleri sermaye yoğun özellik gösterirler.
Ø Turizm talebi, önceden kesin bir biçimde öngörülmesi güç olan ekonomik ve politik koşullara bağlı olduğundan turizm talep dalgalanmalarından anında etkilenir. Bu özellik de endüstrinin riskini oldukça yükseltir.
Ø Bu endüstride üretilen turistik ürün, ister münferit, ister paket olarak pazarlansın, birleşik ürün olma ( farklı ürünlerin birleşimi ) özelliği gösterir.
Ø Bu endüstride tüketiciler, satın almak istedikleri ürünü önceden göremezler. Ürünün bir örneğini seçmek ya da incelemek için tüketicilere gönderme veya sergileme olanağı da yoktur. Buna örnek olarak bir yöreye seyahat ederek buradaki işletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri tüketecek olan kişinin, bu yöreye gelmeden buradaki mal ve hizmetlerin bir benzerini bir başka yerde incelemesi, tatması, denemesi mümkün olamaz.

turizm turizm Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler turizm endustrisi
beylikdüzü günlük kiralık daire

Bir önceki yazımız olan Günlük Kiralık Evler Genelgesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.